POLIFOSKA

Analiza zawartości azotu mineralnego w glebie to podstawa do ustalenia ilości azotu dostarczanego roślinom przez cały sezon wegetacji.

Wskazówki pobierania próby

Pobierając próbki gleby do analizy wybieramy najbardziej reprezentatywne miejsca na polu, przy czym jeżeli na polu jest miejsce wyróżniające się od reszty, trzeba z tej części pobrać próbkę indywidualną i osobno ją oznaczyć. Przy czym pamiętajmy, aby unikać uwroci, miejsc po składowaniu wapna, czy też obornika. Nie pobieramy też prób glebowych bezpośrednio po nawożeniu pola, np. wczesną wiosną po zastosowaniu nawozów potasowych.

Podczas tworzenia próbki warto mieć na polu mapę z legendą (jeśli pole trzeba podzielić) oraz karteczki w celu sporządzenia opisu próby z numerem działki bądź zwyczajową nazwą pola (np. „za domem”, lub „ za laskiem”). Pomoże to po otrzymaniu wyników z laboratorium  bez problemu zidentyfikować miejsce pochodzenia próbki gleby.

Korekta dawki startowej

Wyniki analizy zawartości azotu w glebie otrzymamy w kg/ha (zawartość N w mg/kg przeliczona na kg/ha). Dadzą nam one pełen obraz ilości składnika dostępnego dla roślin w glebie na początku okresu wegetacji, co umożliwi ocenę aktualnych zasobów azotu w badanej glebie w okresie wiosennym oraz pozwoli uniknąć niedoboru lub przenawożenia azotem. Wówczas możemy zdecydować, czy powinniśmy zmniejszyć, czy też zwiększyć pierwszą dawkę azotu.

Według aktualnie obowiązujących przepisów, rolnicy mogą stosować nawozy zawierające azot tj. POLIFOSKA 21 dopiero od 1 marca. Jednak najprawdopodobniej MRIRW dopuści możliwość przeprowadzenia startowego wiosennego nawożenia już w lutym (szczegóły wkrótce). Pamiętajmy jednak, aby nie stosować nawozów na zmarzniętą glebę, zalaną wodą, nasyconą wodą lub pokrytą śniegiem.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl