POLIFOSKA

Poznanie zasobności gleby jest kluczowym elementem, aby ustalić i zbilansować dawki nawozów pod plantacje już założone, jak również te, które planujemy założyć wiosną.

Sporządzenie próby

Rzetelność wyników analiz gleby zależy od tego w jak zostaną sporządzone próbki glebowe. Jeszcze przed pobraniem prób należy przygotować mapki ze szkicem pól, z których zamierzamy pobrać materiał do badania, a także oznaczyć uprawę - każdą próbkę należy przygotować oddzielnie dla każdej uprawy.

Czym pobrać próbki i z jakiej głębokości?

Narzędziem do pobierania próbek glebowych jest laska Egnera, która służy do bezpośredniego pobierania prób z różnych warstw gleby. Dzięki specjalnym podziałkom znajdującym się na lasce możemy uzyskać próby z głębokości 20 cm, 30 cm, 60 cm lub 90 cm. Zalecana głębokość pobierania wynosi od 0‑20 cm na glebach ornych i 5‑20 cm na łąkach i pastwiskach (z miejsc pobrania próbek usunąć 5 cm warstwę darni). W uprawach sadowniczych próbę pobiera się z 2 poziomów – z warstwy 0‑20 cm i 21‑40 cm (oddzielnie jako próbki). Jeśli nie posiadamy laski Egnera możemy spytać o nią u doradcy rolniczego z ODR lub w najbliższej Stacji Chemiczno-Rolniczej, gdyż narzędzie to w niektórych jednostkach można wypożyczyć. Próby możemy pobrać również szpadlem kopiąc glebę na określoną powyżej głębokość.

Próbka ogólna z 4 ha

Aby sporządzić jedną próbkę ogólną o wadze około 0,5 kg należy pobrać do 20 próbek pierwotnych i dobrze je wymieszać ze sobą.

Powierzchnia z której pobieramy mniejsze próbki w celu sporządzenia próby ogólnej nie może przekroczyć 4 ha. W tym przypadku powierzchnia użytku musi być wyrównana pod względem glebowymi, podobnym ukształtowaniem terenu, zbliżonych warunkach przyrodniczych (tj. typ, rodzaj i gatunek gleby) i agrotechnicznych (przedplon, uprawa, nawożenie). Jeśli jest inaczej można podzielić pole i pobrać więcej prób w celu otrzymania dokładniejszego wyniku dla danego pola. Na szkicu pola powinniśmy dokładnie zaznaczyć i ponumerować próbki, gdyż tylko w ten sposób będziemy mogli je później zidentyfikować na wynikach potrzymanych z laboratorium. 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl