POLIFOSKA

Wybór odmiany do uprawy jest jedną z kluczowych decyzji wpływających na wysokość zbieranych plonów soi. Wybierając odmianę soi warto zwrócić uwagę na jej wczesność związaną z długością okresu wegetacji. Ma to związek z wykonaniem zbioru w optymalnym terminie przy zachowaniu naturalnej wilgotności nasion.

Ważna grupa wczesności, plenność i zawartość tłuszczu

Optymalny termin siewu soi przypada zwykle po terminie siewu kukurydzy, czyli w zależności od regionu i warunków od około 20 kwietnia do 5 – 10 maja. Do uprawy w polskich warunkach nadają się odmiany, których okres wegetacji nie przekracza 135 dni. Niestety nie każda odmiana potrafi dojrzeć w naszych warunkach, a soję powinno się zebrać do końca września. Badania wykazały, że odmiany bardzo wczesne, wczesne i średniowczesne soi można z powodzeniem uprawiać na terenie całego kraju, natomiast odmiany z grupy późnej i bardzo późnej nadają się do uprawy w południowej i częściowo centralnej części Polski. Jednak przy wyborze odmiany do siewu priorytet stanowi plenność oraz zawartość białka i tłuszczu w nasionach. Skąd zatem czerpać wiedzę na ten temat?

Otóż przy wyborze odmiany pomocne mogą okazać się Listy Odmian Zalecanych do uprawy w danym województwie, na których znajdują się sprawdzone odmiany, przebadane w doświadczeniach PDO. Na LOZ woj. opolskiego figuruje 9 odmian soi.

Tabela 1. Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa opolskiego 2023

Lp.

Odmiana

Rok wpisania na LOZ

1

ABACA

2022

2

ACARDIA CCA

2020

3

ACHILLEA CCA

2021

4

ALBIENSIS CCA

2021

5

AMIATA CCA

2023

6

ES CHANCELLOR

2023

7

ES GOVERNOR

2022

8

KOFU CCA

2020

9

TERTIA CCA

2021

Źródło: COBORU SDOO w Głubczycach – Lista Odmian Zalecanych do uprawy na terenie województwa opolskiego

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl