POLIFOSKA

Przed plantatorem rzepaku ozimego stoi trudny wybór odmiany do siewu. Najistotniejszym kryterium wyboru odmiany do siewu jest jej plenność. Jednak, aby odmiana dobrze zaplonowała  duży wpływ mają warunki siedliskowe, glebowe, pogodowe oraz czynniki agrotechniczne.

Wybieraj przebadane odmiany

Wybór odmiany rzepaku ozimego do siewu powinien być dostosowany do warunków klimatyczno-glebowych występujących w danym rejonie naszego kraju.

Niezbędną pomocą przy wyborze odmiany w danym rejonie są Listy Odmian Zalecanych (LOZ). Listy opracowywane są na podstawie wyników doświadczeń Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a odmiany które się na nich znajdują ustala Wojewódzki Zespół Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego.

Dla województwa opolskiego ustalono 8 odmian zalecanych do uprawy w tym województwie (7 mieszańcowych i 1 populacyjna)

ARSENAL F1

Odmiana mieszańcowa wcześniejsza o dobrej zimotrwałości. Zdrowotność większa. Rośliny wyższe o mniejszej odporności na wyleganie. Plon nasion wysoki. Zawartość tłuszczu średnia, glukozynolanów mniejsza.

DK EXCELLIUM F1

Odmiana mieszańcowa średniowczesna, z Katalogu UE. Zdrowotność większa. Rośliny wyższe, o mniejszej odporności na wyleganie. Plon nasion wysoki.

DK EXPLICIT F1

Odmiana mieszańcowa średniowczesna, z Katalogu UE. Zdrowotność większa. Rośliny wysokie, o mniejszej odporności na wyleganie. Plon nasion bardzo wysoki.

PR 46 W 20 F1

Odmiana mieszańcowa, średniowczesna, z Katalogu UE. Zdrowotność większa. Rośliny średniej wysokości o większej odporności na wyleganie. Plon nasion średni.

SHERLOCK

Odmiana populacyjna, średniowczesna, o średniej zimotrwałości. Zdrowotność większa. Rośliny wyższe o średniej odporności na wyleganie. Plon nasion niższy. Zawartość tłuszczu mniejsza, glukozynolanów mniejsza.

SHERPA F1

Odmiana mieszańcowa, średniowczesna, o dobrej zimotrwałości. Zdrowotność średnia. Rośliny średniej wysokości o średniej odporności na wyleganie. Plon nasion wysoki. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów średnia.

SY KOLUMB F1

Odmiana mieszańcowa, wcześniejsza, o mniejszej zimotrwałości. Zdrowotność większa. Rośliny średniej wysokości o średniej odporności na wyleganie. Plon nasion średni. Zawartość tłuszczu mniejsza, glukozynolanów mała.

VISBY F1

Odmiana mieszańcowa, średniowczesna, o większej zimotrwałości. Zdrowotność większa. Rośliny wyższe o średniej odporności na wyleganie. Plon nasion wysoki. Zawartość tłuszczu i glukozynolanów mniejsza.

Listy Odmian Zalecanych dla wszystkich województw publikowane są na stronie internetowej COBORU.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl