POLIFOSKA

Na plantacjach zbóż zarówno ozimych jak i jarych pojawiły się chrząszcze skrzypionek. Wiosną owady te prowadzą tylko żer uzupełniający, który nie ma większego znaczenia gospodarczego. Jednak ich obecności nie należy lekceważyć. Samice zaczęły już składać jaja na liściach zbóż, co oznacza że za około 14 dni wylęgną się larwy, które wyrządzają największe szkody w uprawach.

Samica skrzypionki może złożyć około 200‑300 jaj

Pomarańczowożółte jaja składane są pojedynczo lub w po 2‑4 szt. wzdłuż nerwów liści. Aktywność samic uzależniona jest od warunków atmosferycznych - im cieplej i jest większe nasłonecznienie tym aktywność samic wzrasta.

Larwy odżywiają się tkanką miękiszową liści

Larwy atakują głównie liście flagowe i podflagowe. Efektem ich żerowania są podłużne białe plamy wzdłuż nerwów liści i źdźbeł (wygryzają jedynie warstwę miękiszową, nie naruszając dolnej warstwy liścia). Jedna larwa może zniszczyć od 2,5 do 3,5 cm2 powierzchni liścia.

Skrzypionki ograniczają powierzchnię asymilacyjną liści plonotwórczych

Działalność skrzypionek jest szczególnie niebezpieczna w okresach suszy, gdyż uszkadzając liście ograniczają transport składników pokarmowych do kłosa. Masowy żer skrzypionek może doprowadzić nawet do 30‑40% obniżki plonu ziarna.

Zabiegi chemiczne wykonujemy po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości

Próg ekonomicznej szkodliwości dla zbóż ozimych wynosi 1‑1,5 larwy na źdźble, a dla zbóż jarych 0,5‑1 larwy na źdźble.

Do ich zwalczania możemy wykorzystać preparaty zawierające alfa-cypermetrynę (np. Fastac 100 EC, Alfacyper 100 EC), zetacypermetrynę (np. Fury 100 EW, Titan 100 EW), lambda-cyhalotrynę (np. Karate Zeon 050 CS, Bunt 100 CS), dimetoat (np. Diego 400 EC, Bi58 Nowy 400 EC), cypermetrynę (np. Sherpa 100 EC, Cyperkill Max 500 EC), chloropiryfos (np. Cyren 480 EC, Chlorop-Pro 480 EC), deltametrynę (np. Decis Mega 50 EW, Delta 50 EW), gamma-cyhalotrynę (np. Rapid 060 CS), beta-cyflutrynę (np. Alfazot 025 EC, Bulldock 025 EC).

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl