POLIFOSKA

Na plantacjach zbóż ozimych stwierdzono występowanie larw skrzypionek. Ich szkodliwość polega głównie na uszkodzeniu aparatu asymilacyjnego liścia podflagowego i flagowego, mających decydujący wpływ na tworzenie przyszłego plonu ziarna.

Szkodliwość larw

W przeciwieństwie do chrząszczy, larwy nie przegryzają liścia na wylot lecz niszczą górną jego skórkę i tkankę miękiszową, natomiast dolna skórka zasycha i bieleje. Każda larwa zasiedlająca liść niszczy średnio 2,5 - 3,5 cm2 jego powierzchni, czego rezultatem jest zmniejszenie liczby ziarniaków w kłosie oraz spadek MTZ.

Sygnał do wykonania zabiegu wskażą nam progi szkodliwości

Zabieg insektycydowy przeciwko skrzypionkom należy przeprowadzić po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości. 

Progi ekonomicznej szkodliwości:

  • 1‑1,5 larwy na jednym źdźble: jęczmienia ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego i żyta,
  • 0,5‑1 larwy na jednym źdźble: jęczmienia jarego, pszenicy jarej, pszenżyta jarego i owsa.

Duży wybór substancji

Do walki ze skrzypionkami w zbożach stosujemy insektycydy zawierające jako substancję czynną: alfa-cypermetrynę, beta-cyflutrynę, lambda-cyhalotrynę, zeta-cypermetrynę, dimetoat, cypermetrynę, deltametrynę, chloropiryfos, chloropiryfos + beta-cyflutrynę, gamma-cyhalotrynę oraz esfenwalerat. Przed wyborem środka należy zapoznać się z informacją zawartą na etykiecie odnośnie temperatury w której dany preparat działa najskuteczniej. 

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl