POLIFOSKA

Słoma to wartościowe źródło materii organicznej i znacznej ilości powracających składników pokarmowych. Aby mogła być efektywnie wykorzystana konieczne jest odpowiednie jej zagospodarowanie umożliwiające jej szybki rozkład.

Po żniwach zerwij ścierń

Po zebraniu plonu z pola, niezwłocznie, w pierwszej kolejności powinniśmy zerwać ściernisko i wymieszać resztki pożniwne z glebą. Dzięki temu przerwiemy parowanie i zatrzymamy cenną wilgoć w glebie, co jest niezwykle ważne zwłaszcza w obliczu obecnej suszy glebowej. Umożliwi to także szybszą mineralizację resztek pożniwnych i udostępni cenne składniki pokarmowe.

Przyspiesz mineralizację słomy

Aby przyspieszyć rozkład słomy najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie niewielkiej ilości azotu, który dodatkowo zapobiegnie ubytkom rezerw tego pierwiastka z gleby. W tym celu należy jeszcze przed wjazdem agregatem wysiać na ściernisko nawóz azotowy np. mocznik.pl, najlepiej w ilości 6‑12 kg N na każdą tonę przyorywanej słomy.

Dobrze zagospodaruj słomę

Podstawowym warunkiem prawidłowego zagospodarowania słomy jest staranne jej rozdrobnienie i równomiernie rozrzucenie po polu. Im bardziej rozdrobnione są resztki tym szybciej przebiega mineralizacja. Sieczkę powinniśmy dobrze wymieszać z glebą (na głębokość 8‑12 cm), aby zapobiec tworzeniu się z bitej warstwy resztek, które będą rozkładać się bardzo powoli i tworzyć nieprzepuszczalną dla roślin powłokę. Miejscowe, zbyt duże nagromadzenie się słomy utrudnia w późniejszym czasie siewy oraz wschody ozimin.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl