POLIFOSKA

Zmiany zachodzące w rolnictwie zobowiązują producentów nawozów do wprowadzania nowych produktów, by dostosować je do zmieniającej się rzeczywistości. Nowe produkty zwiększają efektywność nawożenia.

 Z roku na rok statystycznie wzrasta nawożenie mineralne. W ostatnich kilkunastu latach wzrost plonów był wyższy niż wzrost nawożenia, co wskazuje na dobrą efektywność jego stosowania, ale także na jego trwałe niezbilansowanie. Nowy produkt POLIFOSKA® KRZEM ułatwi rozwiązanie tego problemu.

Deficyty nawożenia w całym kraju

O deficytowym nawożeniu świadczą dane dotyczące zasobności gleb w makroskali. Dane te są bardzo wiarygodne, bo dotyczą ponad 1,6 miliona analiz prób glebowych wykonanych w latach 2011‑2014. Bardzo dobre małopolskie gleby są już w 57% ubogie w fosfor. Podobna jest (51% gleb ubogich) zasobność gleb w fosfor na Podkarpaciu, niewiele lepiej jest z glebami województwa świętokrzyskiego, Podlasia, a także Warmii i Mazur.

Nawet w rejonach intensywnego rolnictwa, z dużą obsadą zwierząt, ponad 40% gleb jest ubogich…

Tragicznie przedstawia się zasobność w przyswajalne formy potasu. Średnio w kraju około 41% gleb wykazuje niską zasobność, a w rejonach: mazowieckim – 62%, podlaskim – 60%, łódzkim – 58%, małopolskim – 60% itd. Nawet w rejonach intensywnego rolnictwa, z dużą obsadą zwierząt (Wielkopolska, Kujawy), ponad 40% gleb jest ubogich w potas. Deficyt ten szybko się pogłębia (obecnie 57 do 70% naszych gleb wykazuje deficyt potasu), co w warunkach nierównomiernych opadów i ich głębokich niedoborów zawsze mocno redukuje plon. Powyższe dane prowadzą do wniosku, że szczególnie w gospodarstwach z niedoborem, jak i brakiem obornika należy stosować nawozy o szerszym stosunku fosforu do potasu. Tak więc nawet pod zboża, a koniecznie pod rzepak i kukurydzę, okopowe i pastewne powinien być stosowany nawóz POLIFOSKA® KRZEM, w którym na 1 kg fosforu przypada 2,8 kg potasu.

Wiedza o zasobności gleb jest kluczowa

Zbilansowaniu nawożenia pomaga znajomość zasobności gleb. Właśnie okres lata to najlepszy czas na pobranie prób glebowych i zlecenie badań w okręgowych stacjach chemiczno-rolniczych. Badania dofinansowane z budżetu wykonywane są za symboliczną opłatę.

Dlaczego zalecana jest POLIFOSKA® KRZEM?

Jest to nawóz kompleksowy NPK(S) 6‑12‑34-(10), a każda wyrównana granula zawiera identyczny skład. Nawóz zawiera 6% N – azotu w formie amonowej, 12% fosforu rozpuszczalnego w obojętnym cytrynianie amonu i w wodzie, czyli bardzo dobrze przyswajalnego, 34% potasu i 10% siarki rozpuszczalnej w wodzie, czyli bezpośrednio przyswajalnej.

Zaletą POLIFOSKI® KRZEM jest azot w formie amonowej, więc stosowanie nawozu jesienią i wczesną wiosną nie powoduje rozhartowania roślin. Dobrze przyswajalny fosfor, potas i siarka (rozpuszczalne w wodzie) decydują o dobrym ukorzenieniu i rozkrzewieniu roślin. Dodatek krzemu wzmaga ukorzenienie, a także zwiększa zimoodporność oraz w interakcji z potasem odporność na niedobory wody. Staranny dobór składników i ich form chemicznych sprawia, że POLIFOSKA® KRZEM powoduje dobre ukorzenienie i prawidłowy rozwój roślin od początkowych faz rozwoju, zwiększa ich odporność na mróz, choroby i szkodniki, niedobory światła i wody, co prowadzi do wysokiej jakości plonów.

W jakich uprawach stosować nawóz?

zboża ozime

 

POLIFOSKA® KRZEM zalecana jest do stosowania pod wszystkie rośliny uprawne: zboża, rośliny przemysłowe i okopowe, na użytkach zielonych oraz w uprawie warzyw i w sadownictwie. Zaleca się ją stosować na gleby bardzo ubogie i ubogie w potas (głównie gleby lekkie i średnie) oraz w warunkach niskiego nawożenia organicznego. Najwyższą efektywność uzyskuje się stosując nawóz POLIFOSKA® KRZEM przedsiewnie, mieszając z glebą na głębokość 10‑20 cm. Nawóz ten można stosować także wczesną wiosną, pogłównie na rośliny ozime. Uprawy wieloletnie nawozić wiosną.

POLIFOSKA® KRZEM może być mieszana bezpośrednio przed rozsiewem z mocznikiem i saletrą amonową, a w dowolnym czasie z solą potasową.

Aby przeczytać więcej informacji  o POLIFOSCE® KRZEM  kliknij tutaj.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl