POLIFOSKA

Prawidłowo prowadzony jesienią rzepak pobiera około 100 kg N/ha, lecz jest w stanie wykorzystać dużo więcej bo nawet 150 kg N/ha, w zależności od obsady roślin na m2 i stanu rozwoju roślin. Dobrze odżywione rośliny rzepaku jesienią lepiej radzą sobie z niekorzystnym oddziaływaniem warunków pogodowych oraz szkodami wyrządzanymi przez szkodniki i choroby.

Słabe plantacje trzeba wzmocnić przed zimą

Jeżeli nie zastosowaliśmy nawożenia azotem wcześniej, czyli na słomę lub przedsiewnie w nawozach wieloskładnikowych tj. POLIFOSKA®PLUS, POLIFOSKA®5, POLIFOSKA®6, POLIFOSKA®8, POLIFOSKA®KRZEM i POLIFOSKA®TYTAN możliwe jest, że na plantacji wystąpią niedobory tego pierwiastka. Najczęściej zaczynamy je zauważać na liściach rzepaku w pierwszej połowie października. Jest to niebezpieczna sytuacja dla roślin, ponieważ nie mogą one „głodować” w kluczowym momencie wegetacji. Kluczowym, ponieważ w okresie jesieni roślina ta tworzy „fundament” pod przyszły plon. W przypadku, gdy rośliny rzepaku są słabo rozwinięte i niedożywione wytwarzają słaby system korzeniowy, a także występuje u nich opóźnione tworzenie zawiązków rozgałęzień i ograniczone jest związywanie kwiatostanów, co na pewno odbije się na spadku plonowania.

Jesienne nawożenie azotem rzepaku trzeba dobrze rozważyć

Jeżeli zauważymy słaby rozwój roślin oraz niedobory azotu na liściach rzepaku powinniśmy szybko zareagować i podać azot pogłównie, przy czym warto pamiętać, ze dawka nie może być zbyt wysoka, bo może spowodować nadmierne wybujanie roślin oraz obniżyć zimotrwałość roślin. Jeśli latem na słomę nie zostało zastosowane nawożenie azotem, a także pierwiastek ten nie został uwzględniony w nawożeniu przedsiewnym wówczas należy zastosować jesienią azot w ilości 30‑40 kg N/ha. Niezmiernie ważna jest w tej sytuacji również forma tego składnika oraz termin jego podania.

Jaka forma azotu?

Zasilenie rzepaku azotem należy przeprowadzić możliwie wcześnie, nie później niż w połowie października. Wybierając nawóz warto zwrócić uwagę na formę azotu zawartą w produkcie. Jesienią nie poleca się stosowania nawozów zawierających formę azotanową, ponieważ podanie jej zbyt późno może doprowadzić do wybujania roślin i znacznego pogorszenia ich zimotrwałości. Może się ona sprawdzić jedynie na plantacjach późno zakładanych, gdzie istniej potrzeba stymulacji szybszego wzrostu roślin. Na dobrych plantacjach w okresie jesieni najbardziej sprawdza się forma amonowa lub amidowa azotu. Do nawożenia warto więc wybrać nawozy zawierające te formy, jak np. POLIFOSKĘ®21, która obok wolno działającego, nierozhartowującego roślin azotu, zawiera także siarkę. Możemy również zastosować mocznik.pl®  w formie oprysku dolistnego, stosując 10% roztwór, czyli rozpuszczając 10 kg mocznika w 100 litrach wody. Dodatkowo do roztworu warto dodać siarczan magnezu, mangan i bor.

Oceń poradę

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl