POLIFOSKA

Prawidłowa agrotechnika, w tym odpowiednie przygotowanie gleby, przedsiewne nawożenie, terminowy, niezbyt gęsty siew ziarna to dobry początek tworzenia warunków dla prawidłowego rozwoju pojedynczej rośliny i całej plantacji zboża. Zapewnienie komfortowych warunków roślinom zbożowym od początku wegetacji jest najskuteczniejszym sposób budowania potencjału i struktury plonu. Jest to także podstawa efektywności przyrodniczej i ekonomicznej.

Nawożenie jest najważniejszym czynnikiem plonotwórczym, przede wszystkim wtedy gdy precyzyjnie uwzględnia wymagania i potrzeby uprawianego zboża. Ważne jest by właściwymi uprawkami przedsiewnymi zabezpieczyć roślinom optymalnie wilgotne i zagęszczone podłoże oraz aby równomiernie rozmieścić składniki pokarmowe w warstwie ornej na głębokość co najmniej 10 cm, w optymalnej dla zbóż koncentracji, by azot amonowy, fosfor, potas, magnez i inne niezbędne składniki mogły być jak najskuteczniej pobierane przez oziminy, także po przesuszeniu się wierzchniej warstwy gleby.

O komforcie rozwoju roślin, a więc budowaniu plonu decyduje także zapewnienie roślinie „przestrzeni” życiowej, umożliwiającej rozwój głębokiego i silnie rozgałęzionego systemu korzeniowego. Komfort taki zboża odczuwają przy niezbyt gęstym siewie, gdy odstęp pomiędzy ziarniakami w rzędzie wynosi co najmniej 2,6 cm.

Grupa Azoty swoją szeroką ofertą nawozów pomaga rolnikom w urzeczywistnieniu osiągania doskonałych plonów, oferując szeroką gamę nawozów azotowych, azotowych z siarką i kompleksowych Polifosek, do wybory w zależności od zasobności gleby, przedplonu i uprawianej rośliny.

Pod zboża POLICE proponują

Zboża ozime już jesienią programują strukturę plonu, dlatego termin siewu powinien umożliwić im rozkrzewienie się jesienią, chociaż pszenica i pszenżyto dokrzewiają się wiosną. Jesienią rośliny powinny się dobrze, głęboko ukorzenić, a o tym decyduje gęstość siewu oraz dobre zaopatrzenie zbóż w fosfor, potas i magnez, a także azot amonowy, równomiernie rozmieszczone w warstwie ornej na głębokość co najmniej 10 cm.

Zboża ozime pobierają jesienią tylko po 30‑50 kg azotu i potasu oraz 15 kg fosforu, ale przy tak małym systemie korzeniowym oraz obniżających się temperaturach (czasami także niedoborach wody) konieczne jest zabezpieczenie roślinom znacznie większych ilości tych składników pokarmowych, bez obaw o ich straty.

Składniki te, w zależności od zasobności gleby i przedplonu łatwo dostarczyć, korzystając z szerokiej oferty Polifosek.

Na glebach zasobniejszych w potas i gdy przyorano słomę zbóż, należy zastosować nawóz o węższym stosunku fosforu do potasu (P:K), czyli od 1:1 do 1:1,5, to znaczy przemiennie w latach należy stosować nawóz o stosunku P:K-1:1 (Polifoska® 8) NPK(S) [8:24:24:(9)] z nawozami o stosunku P:K-1:1,5 (Polifoska® 6 NPK(S) [6:20:30:(7)] lub Polifoska® M NPK(MgS) [5:16:24:(4:7)]).

Na stanowiskach, gdzie nie przyorano słomy oraz na glebach o niższej zasobności w potas, lepszymi są nawozy o szerszym stosunku P:K: Polifoska® 4 NPK(MgS) [4:12:32:(2:9)], gdzie na 1 kilogram P przypada 2,7 kg K i Polifoska® 5 NPK(MgS) [5:15:30:(2:7)] (P:K 1:2), przemiennie z Polifoską® 6.

Takie zabezpieczenie zbożom warunków we wczesnych fazach ich wegetacji powoduje lepsze ich ukorzenienie, lepsze zimowanie i szybsze wiosenne ruszenie wegetacji.

Jesienią azot w oziminach jest niezbędny

Intensywna uprawa zbóż ozimych wymaga już jesienią zwrócenia szczegółowej uwagi na potrzeby roślin względem azotu i mikroskładników. Utrudnienia w pobieraniu azotu odbijają się niekorzystnie na rozwoju roślin zbożowych już od fazy 2 liścia (BBCH 12), bo już wtedy ogranicza się rozwój systemu korzeniowego.

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl