POLIFOSKA

.box-3,.cls-3{fill:#fff}.box-3{stroke:#707070}.cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.cls-4{stroke:none}.cls-5{fill:none} Strączkowe (bobowate)

.box-4-cls-1,.box-4-cls-3{fill:#fff}.box-4-cls-1{stroke:#707070}.box-4-cls-2{clip-path:url(#clip-path)}.box-4-cls-4{stroke:none}.box-4-cls-5{fill:none} Pastewne

.cls-1{fill:#fff} Inne rośliny

W ostatnim czasie odbyły się pierwsze krajowe posiedzenia komisji w kadencji 2022‑2025 do spraw rejestracji odmian. Debatowały m.in. Komisje ds. Rejestracji Odmian Roślin Zbożowych, ds. Rejestracji Odmian Ziemniaka oraz Komisji ds. Rejestracji Odmian Buraka.

W ostatnich latach gryzonie dość licznie uszkadzały oziminy. Szczególnie na południu kraju wyrządzały znaczące szkody w uprawach. Z uwagi na szybkie tempo namnażania się tych szkodników należy stale lustrować plantacje w okresie zimowym, aby móc w porę zareagować.

Pałecznica zbóż i traw coraz częściej pojawia się w uprawach zbóż ozimych w Polsce. Jej rozwojowi sprzyja zaleganie na polu okrywy śnieżnej, a jej presja zwiększa się z przedłużającą się chłodną wiosną.

Dobrze zahartowane oziminy są w stanie wytrzymać bardzo niskie temperatury powietrza i dłuższe okresy z silnym mrozem. Dodatkowo jeśli na polach występuje okrywa śnieżna, możemy być pewni, że naszym plantacjom nie grozi wymarznięcie. Jakie mrozy zatem mogą przetrwać zimujące obecnie rośliny?

Choć burak cukrowy należy do wymagających roślin, przy prawidłowej agrotechnice potrafi odwdzięczyć się wysokim plonem korzeni oraz cukru, ale i nie tylko. Burak cukrowy jest nieoceniony również jako przerywnik w zubożałych płodozmianach, często składających się z roślin zbożowych, rozluźnia glebę oraz dostarcza sporo składników mineralnych w resztkach pozbiorowych.

W ostatnich latach powierzchnia uprawy buraka cukrowego znacznie spadła, warto jednak rozważyć ponowny udział tej rośliny w płodozmianie, przynajmniej raz na 4‑5 lat na danym polu, gdyż może to wnieść więcej korzyści niż start.

Wapnowanie jest zabiegiem prośrodowiskowym, gdyż podnosząc odczyn gleby, zmniejszamy skalę wymywania składników pokarmowych, polepszamy ich wykorzystanie przez rośliny i aktywizujemy życie biologiczne gleby. Praktycznie nie ma zakazu wapnowania pól zimą i większość rodzajów wapnia możemy zastosować w tym okresie, jednak musimy spełnić kilak istotnych warunków.

© 2014-2023 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl