POLIFOSKA

Nawozy naturalne i organiczne to cenne źródło pierwiastków, a także próchnicy, która jest istotna w procesie tworzenia struktury gruzełkowatej gleby. Nawozy te działają kompleksowo na glebę, podnoszą żyzność poprzez wpływ na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne, przy czym powinny być stosowane w taki sposób i w takich dawkach, aby zwarte w nich składniki mogły być maksymalnie wykorzystane.

Gnojówka i gnojowica …

… są płynnymi nawozami naturalnymi zawierającymi niezbędne dla roślin składniki pokarmowe, zarówno makro-, jak i mikroskładniki, których koncentracja zależy od gatunku zwierząt, ich wieku, sposobu żywienia i utrzymania. Obydwa nawozy uważane są nie tylko za efektywne, lecz także ekonomiczne.

Jakie pierwiastki oferują nam te nawozy?

Składniki pokarmowe

Gnojówka [m3]

Gnojowica [m3]

bydlęca

świńska

bydlęca

świńska

N

2,6 kg

1,20 kg

3,6 kg

5,6 kg

P2O5

0,1 kg

0,22 kg

1,9 kg

4,4 kg

K2O

7,0 kg

2,30 kg

4,1 kg

2,8 kg

CaO

0,25 kg

0,28 kg

2,1 kg

3,8 kg

MgO

-

-

0,8 kg

0,8 kg

Z powyższej tabeli wynika, że gnojowica jest nawozem znacznie bogatszym w składniki pokarmowe, dodatkowo zawierającym jeszcze magnez. Z kolei atutem gnojówki w porównaniu z gnojowicą jest większa ilość potasu. Dokładną zawartość składników pokarmowych w tych nawozach możemy poznać pobierając próbkę przed każdorazowym wywozem na pole.

Aby uniknąć strat pierwiastków gnojowicę i gnojówkę należy magazynować w szczelnych i zamkniętych zbiornikach, a nawozy stosować doglebowo lub mieszając z glebą w najszybszym możliwym terminie, ale nie później niż 24 godziny po zastosowaniu.

Stosując nawozy naturalne tj. obornik, pomiot ptasi, gnojowica czy gnojówka nie możemy przekroczyć rocznej dawki 170 kg N/ha.

 

Oceń poradę

© 2014-2024 Grupa Azoty Police | Created by Empressia
polifoska.pl